Meistä

Kuntamatch tarjoaa kuntalaisille alustan omien ideoiden toteuttamiselle yhdessä muiden kuntalaisten kanssa. Ratkaisussa kunnan rooli on purkaa asukkaiden omaehtoisen toiminnan hallinnollisia esteistä ja toimia mahdollistajan roolissa.

Kuntamatchin toimintaperiaate – palvelussa tekeminen kohtaa tekijät

Kuntamatch-palvelun idean keskiössä ovat kuntalaiset, ja kunta on sivussa mahdollistajan ja tukijan roolissa. Yksinkertaistaen palvelun logiikka toimii niin, että kuntalainen saa idean toiminnasta, johon haluaa pyytää muita kuntalaisia mukaan ja tekee tilaisuuden näkyväksi oman kuntansa Kuntamatch-sivustolla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi roskien keräämistä omalta alueelta, muiden auttamista, tapahtuman järjestämistä tai uusien asioiden ideoimista.

Kunta voi tukea järjestäjiä esimerkiksi toimittamalla jätesäkkejä roskienkeruutalkoisiin tai lainaamalla äänentoistolaitteet tapahtumaan. Kunnalla on myös mahdollisuus kerätä nettisivun kautta kehitysideoita omaan toimintaansa.

Tervetuloa mukaan rakentamaan osallistumista kunnassa!

Taustaa

Kuntamatch-osallistumisalusta syntyi Suomen Kuntaliiton Klash-haaste- ja suunnittelukilpailusta. Klash oli valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haettiin uusia ratkaisuja kuntien itse määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Kilpailun kautta syntyneet ratkaisut ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Desperado Designs -tiimi (Riku Sirén, Erno Launo, Marika Järvinen ja Sami Yli-Pihlaja) voitti suunnittelukilpailun, jonka kautta haettiin alustaa kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. Voittajaratkaisu sai nimen Kuntamatch ja ratkaisua lähdettiin kehittämään ja pilotoimaan yhdessä Desperado Designs-tiimin, Joensuun kaupungin ja Suomen Kuntaliiton kanssa.