Tehdäänkö itse, mutta yhdessä?

Osallisuus ja osallistaminen ovat viime vuosina pyörineet monen kaupungin strategiassa ja suunnitelmissa. Siihen liittyen on tehty erilaisia toimia ja kokeiluja, joiden lopputulos on vaihdellut hyvästä huonoon. Joensuun kaupunki halusi lähestyä osallistamista uudenlaisella tavalla ja ilmoittautui haasteensa kanssa mukaan Kuntaliiton Klash-kilpailuun etsimään ratkaisua kuntalaisten omaehtoisen toiminnan edistämiselle. Haaste sai kilpailussa hyvän vastaanoton ja se pääsi kahden muun haasteen kanssa eteenpäin tarkempaan selvitykseen sekä pilotointiin. Ajatus on matkalla jalostunut toimintamalliksi, jossa ydin on tekemisen ja tekijät yhdistävän verkkoalustan rakentaminen, käyttöönotto kuntayhteisössä ja kuntaorganisaation osallistamisvalmiuksien parantaminen. Kuulostaa kirjoitettuna monimutkaiselta, mutta on käytännössä yksinkertaista ja aivan mieletön mahdollisuus, joka ehdottomasti kannattaa käyttää. Lisäksi kannattaa huomioida, että kyse on paljon muustakin kuin vain verkkoalustasta.

Pilotoinnin valmistelun aikana toimintamalli on saanut nimekseen Kuntamatch, joka jo itsessään kuvaa hyvin sitä mistä tässä on kyse. Ideat, toiveet ja toiminta saadaan kohtaamaan toisensa sekä innostetaan asukkaat mukaan järjestämään mitä erilaisimpia toimintoja. Toiveena on, että tulevaisuudessa Kuntamatch-alustalle tuleva sisältö on suurelta osin kuntalaisten sekä järjestöjen tuottamaa ja kunnan roolina on olla mahdollistaja niiltä osin kuin toiminta sitä vaatii. Tähän pääseminen vaatii aikaa sekä onnistumisia ja uudenlaisen ajatus- ja toimintamallin omaksumisen niin kunnan työntekijöille kuin asukkaille. Ei ole helppoa muuttaa pitkään käytössä olleita toiminta- ja ajatustapoja, mutta olemme saaneet siihen sparraus sekä koulutusta ja niissä vastaanotto on ollut innostunutta. Nyt ollaankin jännän äärellä, kun pitäisi muuttaa sanat teoiksi ja saada asukkaat sekä työntekijät omaksumaan uudet mahdollisuudet ja käyttämään Kuntamatch-alustaa. Me Joensuun kaupungilla näemme, että nyt ollaan tekemässä osallisuutta ja osallistamista tavalla, jonka pitäisi tulla osaksi jokaisen kunnan toimintaa Suomessa. Tulevaisuuden kunta on nykyistä mahdollistavampi sekä avoimempi ja se toimii asukaslähtöisemmin. Tätä tilaisuutta ei kannatta hukata, joten seuratkaahan miten Kuntamatch muuttaa Joensuuta ja joensuulaisten osallistamista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *