Kuntamatch yhdistää tekemisen ja tekijät!

Kuntamatch mahdollistaa kuntalaisten omaehtoisen osallistumisen kaikenlaiseen yhteiseen tekemiseen kunnassa. Kuntamatch-palvelu on tarkoitettu kunnille, kuntalaisille ja yhteisöille. Kuntamatch on syntynyt Kuntaliiton KLASH: haaste- ja suunnittelukilpailun tuloksena. Tehdään itse ja yhdessä!

Kuntamatch on skaalautuva selainpohjainen ratkaisu, jolla voidaan tukea kuntalaisten omaehtoista toimintaa, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää omaa asuinympäristöään ja lisätä kuntalaisten osallisuutta. Palvelu on suunnattu yksityishenkilöille ja yhdistyksille. Kuntamatchin taustalla on ajatus kunnasta aktiivisena ja toimivana yhteisönä.

Tehtävien luominen ja julkaisu alustalla

Pelillistetyt käyttäjäprofiilit

Tehtävien jakaminen somessa

Tehtävien luominen ja julkaiseminen sivustolla

Luo oma tehtäväsi alustalle ja kutsu muita kuntalaisia osallistumaan tehtävien suorittamiseen

Pelillistetyt käyttäjäprofiilit

Osallistu aktiivisesti ja upgreidaa kuntalaisprofiilisi

Luo tunnettuutta ja osallista muita kuntalaisia tehtäviisi

Tehdään yhdessä hyvää kunnalle!